Η Εταιρία μας

Η High Protection, όπως προδίδει και το όνομά της, είναι μία εταιρία που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ασφαλείας. Γεννημένη το 2010 με στόχο να αλλάξει τον τρόπο και την εικόνα της έννοιας «Ασφάλεια», η High Protection έχει συγκεντρώσει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στον χώρο. Μετρώντας δεκάδες περιστατικά και πετυχαίνοντας 100% αποτελεσματικότητα, μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ότι σας εξασφαλίζουμε την ασφάλεια που χρειάζεστε, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Η Εταιρία μας

Η High Protection, όπως προδίδει και το όνομά της, είναι μία εταιρία που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ασφαλείας. Γεννημένη το 2010 με στόχο να αλλάξει τον τρόπο και την εικόνα της έννοιας «Ασφάλεια», η High Protection έχει συγκεντρώσει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στον χώρο. Μετρώντας δεκάδες περιστατικά και πετυχαίνοντας 100% αποτελεσματικότητα, μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ότι σας εξασφαλίζουμε την ασφάλεια που χρειάζεστε, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, διαθέτουμε ένα άρτιο, υψηλού επιπέδου και ειδικά εκπαιδευμένο διοικητικό προσωπικό που:

– Διαθέτει γνώσεις Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας
– Επιλέγει Εξειδικευμένο Προσωπικό με ιδιαίτερες γνώσεις
– Διαχειρίζεται και Αντιμετωπίζει Κρίσεις
– Διαθέτει γνώσεις Διεθνών Συστημάτων Φύλαξης
– Διαθέτει Εξειδικευμένα Τεχνολογικά Συστήματα και Εξοπλισμό

Με πλούσιο βιογραφικό σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης πλάνων ασφαλείας, προχωρήσαμε σε συνεργασίες με ιδιόκτητα εκπαιδευτήρια, όπου εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας.

Πιο συγκεκριμένα, διαθέτουμε ένα άρτιο, υψηλού επιπέδου και ειδικά εκπαιδευμένο διοικητικό προσωπικό που:

– Διαθέτει γνώσεις Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας
– Επιλέγει Εξειδικευμένο Προσωπικό με ιδιαίτερες γνώσεις
– Διαχειρίζεται και Αντιμετωπίζει Κρίσεις
– Διαθέτει γνώσεις Διεθνών Συστημάτων Φύλαξης
– Διαθέτει Εξειδικευμένα Τεχνολογικά Συστήματα και Εξοπλισμό

Με πλούσιο βιογραφικό σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης πλάνων ασφαλείας, προχωρήσαμε σε συνεργασίες με ιδιόκτητα εκπαιδευτήρια, όπου εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας.

Το αποτέλεσμα;

Να σας παρέχουμε προσωπικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποίηση από το ΚΕΜΕΑ, που διαθέτει τις γνώσεις, την εμφάνιση και την τεχνογνωσία να ανταπεξέλθει ακόμα και στα πιο απαιτητικά projects.

Όμως, δεν σταματήσαμε εδώ.

Επενδύσαμε στον εξοπλισμό οχημάτων, δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης και αντιπαρακολούθησης και σε ειδικές εγκαταστάσεις, ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με γνώμονα την ασφάλεια του πελάτη μας.

Το αποτέλεσμα;

Να σας παρέχουμε προσωπικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποίηση από το ΚΕΜΕΑ, που διαθέτει τις γνώσεις, την εμφάνιση και την τεχνογνωσία να ανταπεξέλθει ακόμα και στα πιο απαιτητικά projects.

Όμως, δεν σταματήσαμε εδώ.

Επενδύσαμε στον εξοπλισμό οχημάτων, δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης και αντιπαρακολούθησης και σε ειδικές εγκαταστάσεις, ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με γνώμονα την ασφάλεια του πελάτη μας.

Εξάλλου, η πιο παλιά αρχή που ακολουθούμε είναι…

«Η πρόληψη είναι σοφία»

Εξάλλου, η πιο παλιά αρχή που ακολουθούμε είναι…

«Η πρόληψη είναι σοφία»